Kontakt

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

Sekretariat
tel.: (22) 826-03-63
fax: (22) 826-24-01
e-mail: iws@iws.gov.pl

Księgowość
tel. / fax (22) 826-01-13

Kadry
tel. (22) 826-01-12

Główna osoba do kontaktu

Jerzy Słyk

Wsparcie techniczne

Marcin Skobel