Judita Juharová

 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawo do prywatności w erze cyfrowej – w określonych warunkach” zorganizowanej przez Central European Professors’ Network 1.12.2022 r. w Budapeszcie, Węgry

Report on the International Scientific Conference on “The Right to Privacy in the Digital Age – in Specific Terms” held by the Central European Professors’ Network on the 1 December 2022 in Budapest, Hungary


Prawo w Działaniu 2023, tom 54

Streszczenie

W dniu 1.12.2022 r. w Węgierskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „The right to privacy in the digital age – in specific terms” („Prawo do prywatności w erze cyfrowej – w określonych warunkach”). Konferencja stanowiła uwieńczenie rocznej współpracy badaczy z siedmiu krajów Europy Środkowej (tj. Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Serbii, Słowacji i Słowenii), którzy pod kierunkiem Marcina Wielca prowadzili badania na temat prawa do prywatności w epoce cyfrowej, zwracając szczególną uwagę na określone pojęcia. Książka „The Right to Privacy in the Digital Age. Perspective of Analysis on Certain Central European Countries” („Prawo do prywatności w epoce cyfrowej. Perspektywa analizy niektórych krajów Europy Środkowej”) to jeden z najważniejszych owoców wspomnianych badań. Do innych efektów pracy grupy badawczej należą międzynarodowa konferencja i różne publikacje naukowe, a także wydarzenia upowszechniające ten temat. Grupa, której przedmiotem badań jest prawo do prywatności, stanowi jeden z pięciu zespołów badawczych działających obecnie pod kierunkiem Central European Professors’ Network. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje prezentacje konferencyjne i prace grupy badawczej.

 


 

Abstract

On 1 December 2022, an international conference titled “The right to privacy in the digital age – in specific terms” was held at the Hungarian Academy of Sciences. The conference marked the completion of a year-long collaboration between several researchers from seven Central European countries (namely: Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Serbia, Slovakia, and Slovenia), who had been working under the guidance of Marcin Wielec to conduct research on the subject of the right to privacy in the digital age with an emphasis on specific terms. The book titled “The Right to Privacy in the Digital Age. Perspective of Analysis on Certain Central European Countries” is one of the above-mentioned research’s most important results. Other results of the research group’s significant work include an international conference, and various scholarly publications, as well as dissemination events. The research group on the right to privacy is one of the five research teams presently operating under the guidance of the Central European Professors’ Network. This contribution summarizes the conference presentations and the work of the research group.

 

 

 

Jak cytować (How to cite this)

J. Juharová, Report on the International Scientific Conference on “The Right to Privacy in the Digital Age – in Specific Terms” held by the Central European Professors’ Network on the 1 December 2022 in Budapest, Hungary, Prawo w Działaniu 2023, t. 54, https://doi.org/10.32041/pwd.5411

Loading