SPIS TREŚCI

Agnieszka Lewicka-Zelent Juvenile Delinquents’ Expectation of Compensation in the Mediation Process 9

Radosław Krajewski Przestępstwo fałszowania licznika samochodowego 22

Ewelina Wojewoda Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępstwa z art. 77 ustawy z 2015 r. o leczeniu niepłodności  38

Agnieszka Gutkowska Nadzór prewencyjny. Wybrane aspekty orzekania i stosowania wolnościowego środka postpenalnego 52

Paulina Wiktorska Procedury prawne związane z możliwościami odseparowania sprawcy przemocy domowej od osoby doświadczającej przemocy 80

Aleksandra Klich, Marta Krysztofik, Udostępnianie danych osobowych pacjentów prokuratorowi jako organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – uwagi praktyczne  91

Adriana Kuligowska Przestępstwo zgwałcenia osoby najbliższej – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne  106

Jan Kluza Odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym za zabójstwo w typie podstawowym (art. 148 § 1 Kodeksu karnego) 126

Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Jakub Hanc Propozycja nowelizacji art. 106 § 1 i art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego 141

Komentarze orzecznicze
Stanisław Hoc Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.11.2017 r., II AKa 269/17 149

Varia
Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Dorota Sobczak Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The communist crimes – individual and state responsibility”. Warszawa, 9–10 listopada 2020 r. 157

 

Załączniki:

PWD TOM 45 (61 pobrań)