POLITYKA WYDAWNICZA

Prawo w Działaniu jest prawniczym kwartalnikiem naukowym, który publikuje oryginalne i wcześniej niepublikowane prace dotyczące różnych dziedzin prawa. Szczególną uwagę poświęca się prawu i procesowi karnemu oraz prawu i procesowi cywilnemu. Wydawane jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości od 2006 roku, początkowo jako seria wydawnicza prezentująca głównie wyniki. wybranych badań orzecznictwa przeprowadzonych w Instytucie, od 2013 roku jako kwartalnik. Poszczególne numery są różnorodne tematyczne, możliwe jest jednak wydawanie numerów monograficznych. Poglądy wyrażane w swoich artykułach przez Autorów nie wyrażają stanowiska Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
Prawo w Działaniu jest skierowane do osób zainteresowanych naukami prawnymi w ogólności, a w szczególności prawem karnym i prawem prywatnym. Na łamach kwartalnika ukazują się prace, które mogą zainteresować nie tylko naukowców, wykładowców akademickich oraz doktorantów, ale też dziennikarzy, analityków, oraz wszystkie osoby zainteresowane lekturą prac poświęconych aktualnym i istotnym problemom prawnym.
Prawo w Działaniu przyjmuje i ocenia składane nieopublikowane artykuły – zgodne z zakresem tematycznym kwartalnika – w trybie ciągłym. Złożone prace są wstępnie oceniane przez członków Komitetu Redakcyjnego, po czym wybrane są przekazywane specjalistą z danego obszaru, którzy dokonują ich podwójnie ślepej recenzji (double blind review). Artykuły muszą być napisane lub przetłumaczone na język polski. Oprócz tego akceptowane są prace w języku angielskim i języku rosyjskim. Prawo w Działaniu jest wydawane w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w otwartym dostępie zgodnie z warunkami licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0). Przy czym wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Prawo w Działaniu nie pobiera żadnych opłat za złożenie tekstów ani za ich opublikowanie.

Loading