REDAKCJA

Rada programowa

Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski), Ondřej Frinta (Univerzita Karlova), Rafael García Pérez (Universidad de Navarra), Lech Gardocki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Uberto Gatti (Università di Genova), Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Carlos Martinez de Aguirre y Aldaz (Universidad de Zaragoza), Vyacheslav Navrotskyy (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych), Andrea Nicolussi (Università cattolica di Milano), Andrei Novikov (Petersburski Uniwersytet Państwowy), Lech Paprzycki (Akademia Leona Koźmińskiego), Martin Píry (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Marek Safjan (Uniwersytet Warszawski), János Ede Szilágyi (The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law), Antonino Vaccaro (IESE Business School), Dobrochna Wójcik (Polska Akademia Nauk), Adam Zieliński (Uniwersytet Warszawski)

Redaktor naczelny:

Andrzej Siemaszko

Kolegium redakcyjne:

Andrzej Siemaszko (Przewodniczący, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Elżbieta Holewińska-Łapińska (zastępca redaktora naczelnego – redaktor tematyczny: prawo cywilne i rodzinne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Łukasz Pohl (zastępca redaktora naczelnego – redaktor tematyczny: prawo karne, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Leszek Wieczorek (redaktor tematyczny: kryminologia, prawo karne, procedura karna), dr Beata Bieńkowska (redaktor tematyczny: procedura karna, Uniwersytet Warszawski), dr Grzegorz Blicharz (redaktor tematyczny: prawo prywatne porównawcze, Uniwersytet Jagielloński), dr Agata Czarnecka (redaktor tematyczny: amerykańska jurysprudencja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Maciej Dybowski (redaktor tematyczny: prawa podstawowe, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Robert Netczuk (redaktor tematyczny: postępowania w sprawach nieletnich, Uniwersytet Śląski), Marcin Romanowski (redaktor tematyczny: aksjologia prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)

Paweł Bachmat (sekretarz redakcji – sprawy karne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)

Jerzy Słyk (sekretarz redakcji – sprawy cywilne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)

Marek Marczewski (redaktor statystyczny)

Katarzyna Sowińska (redaktor językowy – język polski)

Sylwia Domańska (redaktor językowy – język angielski)