Tomasz Mirosławski

 

Report on the International Scientific Conference “Theoretical and practical aspects of constitutional identity”, 13 December 2022

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty tożsamości konstytucyjnej”, 13.12.2022 r.


Prawo w Działaniu 2023, tom 54

 

 

 

 

Jak cytować (How to cite this)

 

T. Mirosławski, Report on the International Scientific Conference “Theoretical and practical aspects of constitutional identity”, 13 December 2022, Prawo w Działaniu 2023, t. 54, https://doi.org/10.32041/pwd.5412

Loading