Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak

 

Report on the International Scientific Conference “The Stockholm Criminology Symposium”, 12–14 June 2023

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Stockholm Criminology Symposium”, 12–14.06.2023 r.

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Jak cytować (How to cite this)

 

M. Wielec, B. Oręziak, Report on the International Scientific Conference “The Stockholm Criminology Symposium”, 12–14 June 2023, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5517

 

Loading