Tomasz Bojanowski, Karol Rogala, Łukasz Sitkowski, Julia Starybrat, Jakub Sychowiec


 

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w procedurach prawnych” (Warszawa, 19.05.2023 r.)

Report from the 4th National Scientific Conference entitled “Child in legal procedures” (Warsaw, 19 May 2023)


Prawo w Działaniu 2023, tom 56

 

Jak cytować (How to cite this)

 

T. Bojanowski, K. Rogala, Ł. Sitkowski, J. Starybrat, J. Sychowiec, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w procedurach prawnych” (Warszawa, 19.05.2023 r.), Prawo w Działaniu 2023, t. 56, https://doi.org/10.32041/pwd.5609

 

Loading