ARCHIWIZACJA

Prawo w Działaniu wykorzystuje system LOCKSS w celu tworzenia rozproszonego systemu pamięci wśród bibliotek uczestniczących i umożliwia tworzenia trwałych archiwów czasopisma w celu zachowania i przywrócenia go.

Loading