CZĘSTOTLIWOŚĆ PUBLIKACJI

Prawo w Działaniu jest kwartalnikiem.

Terminy składania prac:

Manuskrypty są przyjmowane przez Kwartalnik w trybie ciągłym.

.

Terminy publikacji numerów:

Kwartalnik ukazuje się w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku.

Loading