KODEKS ETYCZNY

Kwartalnik Prawo w Działaniu przyjmuje kodeks etyczny dotyczący procesu wydawniczego ustanowiony przez Committee on Publication Ethics (COPE) i dostępny na stronie: 

Loading