ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Nazwiska i adresy poczty elektronicznej przekazane Kwartalnikowi będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych i nie będą przekazywane osobą trzecim, ani wykorzystywane do innych celów.


Opinie zawarte w opublikowanych pracach wyrażają stanowisko ich Autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Wymiar Sprawiedliwości.

NOTA

Kwartalnik Prawo w Działaniu nie pobiera opłat od autorów za przesłanie artykułu i jego wydanie, jest czasopismem naukowym, które dąży do dostarczania treści o wysokiej jakości naukowej bez dążenia do zysku, w związku z tym publikacja, jak też dostęp do treści jest bezpłatny.

Loading