Tomasz Bojanowski, Łukasz Sitkowski, Julia Starybrat

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 13.01.2023 r.

Report on the National Scientific Conference “Fair trial and the right to a trial”. Warsaw, 13 January 2023


Prawo w Działaniu 2023, tom 54


 

     

    Jak cytować (How to cite this)

    T. Bojanowski, Ł. Sitkowski, J. Starybrat, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 13.01.2023 r., Prawo w Działaniu 2023, t. 54, https://doi.org/10.32041/pwd.5413

    Loading