Grzegorz Ocieczek

 

Wybrane zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej na przykładzie wyłudzeń funduszy unijnych. Studium przypadków

Selected issues related to combating economic crime on the example of fraud of European Union funds. Key studies

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie wyjątkowo istotnego zagadnienia z perspektywy krajowej, a mianowicie zwalczania przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wyłudzeń funduszy unijnych. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że sprawnie działający aparat państwa w zakresie zwalczania i zapobiegania tego typu przestępczości sprawia, iż Polska może być postrzegana na arenie międzynarodowej jako partner, który w sposób sprawny potrafi eliminować i zapobiegać tego typu przestępczości, co z kolei w sposób wymierny przekłada się na wpływy do budżetu państwa oraz uszczelnienie krajowego systemu finansowego. W artykule zaprezentowane zostały także przykłady postępowań karnych prowadzonych w głównej mierze przez wyspecjalizowane komórki prokuratury, w tym przez wydziały do spraw przestępczości gospodarczej oraz wydziały zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji działającego w strukturze Prokuratury Krajowej.

 

Abstract

The aim of the article is to analyze the court practice in adjudicating on the authorization to provide health services to an adult patient. In the first part, interpretation problems regarding the legal regulations of this consent, reported in the doctrine of medical law, were signaled. In the second part, these problems are juxtaposed with the results of an empirical (file) study covering court proceedings for authorization to provide health services. In conclusion, detailed comments on judicial practice were formulated, including, inter alia, specifying the circle of participants in the proceedings, the manner of taking evidence and formulating the operative part of the judgment, and the desirability of maintaining the current model of the discussed court proceedings was questioned. It seems that in many cases it would be more functional for doctors themselves to make decisions on medical consent.
Bibliografia (References)

 1. Baładynowicz A., System kontroli przestępczości gospodarczej, Prokuratura i Prawo 2004, nr 9.
 2. Baładynowicz A., Zapobieganie przestępczości. Studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej, Warszawa 1998.
 3. Blicharz G., Oręziak B., Wielec M. [red.], Rynek finansowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa 2019.
 4. Filipkowski W., Przestępczość gospodarcza, [w:] Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.
 5. Górniok O., Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka kryminalna, Państwo i Prawo 1993, nr 1.
 6. Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
 7. Górniok O., Przestępczość gospodarcza: wybrane przejawy i uwarunkowania, Katowice 1986.
 8. Lipińska A., Zarzadzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Warszawa 2008.
 9. Ocieczek G., Przestępczość zorganizowana w ujęciu statystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości o charakterze narkotykowym (część II 2004–2021), Prokuratura i Prawo 2022, nr 6.
 10. Ocieczek G., Wybrane zagadnienia związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości VAT w ujęciu praktycznym, Prokuratura i Prawo 2022, nr 11.
 11. Palacz D., Pojęcie, symptomy i cechy przestępczości gospodarczej, [w:] Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, red. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safijański, Warszawa 2017.
 12. Stratyński F., Przestępczość ekonomiczna jako główny kierunek rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. Czy jesteśmy na to gotowi?, [w:] Przestępczość w XXI w. Zapobieganie i zwalczanie, red. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa 2015.
 13. Sutherland E.H., White Collar Crime, New York 1949.
 14. Waszak M., Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów, Warszawa 2020.
 15. Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010.

Jak cytować (How to cite this)

 

G. Ocieczek, Wybrane zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej na przykładzie wyłudzeń funduszy unijnych. Studium przypadków, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5507

 

Loading