EDITORIAL TEAM

Programme Board

Kauko Aromaa (University of Manchester), Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski), Ondřej Frinta (Univerzita Karlova), Rafael García Pérez (Universidad de Navarra), Lech Gardocki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Uberto Gatti (Università di Genova), Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Carlos Martinez de Aguirre y Aldaz (Universidad de Zaragoza), Vyacheslav Navrotskyy (Lviv State University of Internal Affairs), Andrea Nicolussi (Università cattolica di Milano), Andrei Novikov (St Petersburg State University), Lech Paprzycki (Akademia Leona Koźmińskiego), Martin Píry (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)  Marek Safjan (Uniwersytet Warszawski), Antonino Vaccaro (IESE Business School), Dobrochna Wójcik (Polska Akademia Nauk), Adam Zieliński (Uniwersytet Warszawski)

Editor-in-chief:

Andrzej Siemaszko

Editorial Board:

Andrzej Siemaszko (Chair, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Elżbieta Holewińska-Łapińska (Deputy Editor-in-chief, Thematic Editor, Civil and Family Law, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Łukasz Pohl (Deputy Editor-in-chief, Thematic Editor, Criminal Law (University of Szczecin, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Beata Bieńkowska (Thematic Editor, Criminal Procedure, University of Warsaw), Grzegorz Blicharz (Thematic Editor, Private Comparative Law, Jagiellonian University), Agata Czarnecka (Thematic Editor, American Jurisprudence, Nicolaus Copernicus University in Toruń), Maciej Dybowski (Thematic Editor, Fundamental Rights, Adam Mickiewicz University in Poznań), Robert Netczuk (Thematic Editor, Juvenile Justice Proceedings, University of Silesia), Marcin Romanowski (Thematic Editor for the Axiology of Law, the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
Paweł Bachmat (Assistant Editor, Criminal Cases, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
Jerzy Słyk (Assistant Editor, Civil Cases, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
Marek Marczewski (Statistics Editor)
Katarzyna Sowińska (Polish Language Editor)
Sylwia Domańska (English Language Editor)