Kwartalnik PWD 140 pkt
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (2)
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (1)
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (3)
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (4)
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (5)
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (6)
Prawo w Działaniu Instytut Wydziału Sprawiedliwości Warszawa Wydawnictwo (7)

PRAWO W DZIAŁANIU

Prawo w Działaniu jest czasopismem prawniczym specjalizującym się w prawie publicznym oraz prawie prywatnym, które z uwagi na zawartość merytoryczną stanowi periodyk unikatowy na polskim rynku naukowych czasopism prawniczych. Prezentowane są w nim wyniki badań nad jakością prawa i jego stosowania przez organy wymiaru sprawiedliwości, przygotowane między innymi w oparciu o analizę akt sądowych i prokuratorskich. W czasopiśmie publikowane są także wyniki badań kryminologicznych z zakresu przyczyn i trendów przestępczości, polityki karnej oraz przestępczości nieletnich. W każdym numerze Prawa w Działaniu, począwszy od numeru 35, ukazują się również artykuły naukowe zawierające ujęte w języku prawnym gotowe propozycje nowelizacji obowiązującego tekstu prawnego. Artykuły te mają charakteryzować się jednolitą strukturą, w ramach której wyodrębnia się część pierwszą, zawierającą sformułowaną w języku prawnym propozycję nowelizacji, oraz część drugą, noszącą miano uzasadnienia, w której autor propozycji przedstawia argumenty przemawiające za jej wprowadzeniem (wzór struktury – patrz Ł. Pohl, Propozycja nowelizacji art. 18 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2018, nr 35, s. 156 i n.). Zachęcamy do nadsyłania tego rodzaju artykułów. W ich przypadku prosimy autorów nadto o to, aby tytuł artykułu rozpoczynał się od słów: „Propozycja nowelizacji art.". ISSN: 2084-1906 ISSN: 2657-4691 (wersja Online) REJESTR DZIENNIKÓW i CZASOPISM: pozycja PR 17677 Wersją pierwotną (referencyjną) PRAWA w DZIAŁANIU jest wersja elektroniczna
Poszczególne numery są różnorodne tematyczne, możliwe jest jednak wydawanie numerów monograficznych. Poglądy wyrażane w swoich artykułach przez Autorów nie wyrażają stanowiska Wydawcy.
Wydawane jest jako kwartalnik przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości od 2013 roku. Co roku poszczególne tomy poświęcone są zagadnieniom prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawu karnemu i kryminologii.
Kwartalnik jest czasopismem wykorzystującym system podwójnie ślepej recenzji (double blind review)
Czasopismo udostępnia opublikowane treści na warunkach licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0). Prawo w Działaniu wykorzystuje sposób sporządzania odniesień bibliograficznych zgodnych z PN-ISO 690:2012, która jest polskim wariantem standardu ISO 690.

Loading