Filip Manikowski

 

Review of the “The Right to Privacy in the Digital Age – Perspectives on Analysis of Certain Central European Countries’ Legislation and Practice” edited by Marcin Wielec, Miskolc–Budapest 2023

Recenzja „The Right to Privacy in the Digital Age – Perspectives on Analysis of Certain Central European Countries’ Legislation and Practice”, red. Marcin Wielec, Miskolc–Budapest 2023

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55Bibliografia (References)

 

    1. Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., [in:] Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, R. Wieruszewski (ed.), Warszawa 2012.
    2. Sarnecki P., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki, M. Zubik (eds.), Warszawa 2012.
    3. Wielec M. (ed.), The Right to Privacy in the Digital Age – Perspectives on Analysis of Certain Central European Countries’ Legislation and Practice, Miskolc–Budapest 2023.

     

     

Jak cytować (How to cite this)

 

F. Manikowski, Review of the “The Right to Privacy in the Digital Age – Perspectives on Analysis of Certain Central European Countries’ Legislation and Practice” edited by Marcin Wielec, Miskolc–Budapest 2023, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5518

Loading