CONTACT US

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 
ul. Krakowskie Przedmieście 25
   00-071 Warszawa

Secretariat
 tel.: (22) 826-03-63
 fax: (22) 826-24-01
 e-mailiws@iws.gov.pl

Accounting
 tel. / fax (22) 826-01-13

Human Resources
 tel. (22) 826-01-12

Loading