Agata Wróbel

 

Sprawozdanie z międzynarodowych konferencji podsumowujących prace platform badawczych Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawa, 21–23.11.2022 r.)

Report on international conferences summarizing the work of Central and Eastern European research platforms (Warsaw, 21–23 November 2022)

 

Prawo w Działaniu 2023, tom 55


Bibliografia (References)

 

    1. Mezglewski A. [red.], Efficiency of the Judiciary, Warszawa 2023, https://wydawnictwo.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/EfficiencyJudiciary_druk.pdf.
    2. Pastuszko G. [red.], Rule of Law, Warszawa 2023, https://wydawnictwo.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/RuleOfLaw_druk.pdf.
    3. Patyi A. [red.], Administrative Judiciary, Warszawa 2023, https://wydawnictwo.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/AdministrativeJudiciary_druk.pdf.
    4. Schanda B. [red.], The Character of Legislative Process Adopted to Amend the Constitution, Warszawa 2023, https://wydawnictwo.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/CharacterLegislativeProcess_pdf.

     

Jak cytować (How to cite this)

 

A. Wróbel, Sprawozdanie z międzynarodowych konferencji podsumowujących prace platform badawczych Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawa, 21–23.11.2022 r.), Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5519

Loading