Ewelina Wojewoda

 

Jak oszukują vintedzianki, czyli prawo karne wobec wybranych przejawów przestępczej aktywności użytkowników platformy sprzedażowej Vinted

How Vinted users are scamming people, or the criminal law and selected manifestations of criminal activity of Vinted users

 


 

Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

 

Vinted to platforma sprzedażowa umożliwiająca użytkownikom sprzedaż i zakup określonych przedmiotów od innych osób. Internetowy second hand online działa w Polsce już od 2013 r. Możliwość zawierania transakcji internetowych za pośrednictwem popularnego serwisu, jak również ich specyfika, mimo wielu zalet, stwarzają pole do licznych nadużyć. Coraz częściej pojawiają się doniesienia na temat oszustw popełnianych przez użytkowników Vinted, zarówno sprzedających, jak i kupujących. Zaskakuje także pomysłowość i ewolucja metod popełniania czynów zabronionych przez użytkowników tej platformy. Przestępczość vintedzianek stanowi swoiste novum wśród zamachów przeciwko mieniu, a co za tym idzie – w literaturze karnistycznej tematyka ta nie była dotychczas w ogóle poruszana.


 

 

Abstract

Vinted is a marketplace which allows its users to buy and sell certain items from and to other people. The online second-hand platform has been operating in Poland since as early as 2013. Being able to conclude online transactions through a popular platform, accounting for the nature of those transactions, provides, despite many advantages, an opportunity for many abuses. There are more and more reports of fraud on the part of Vinted users, both buyers and sellers. What is also surprising, is the creativity and evolution of the methods which the users of this platform follow to commit criminal offences. The criminal activity of Vinted users is a novelty among crimes against property, which means that this subject-matter is yet to be explored at all in criminal legal literature.

 

Bibliografia (References)

 

  1. Guzik-Makaruk E.M., Komentarz do art. 286 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, LEX/el. 2016.
  2. Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 284 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Komentarz do art. 278–363 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2022.
  3. Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 286 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Komentarz do art. 278–363 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2022.
  4. Kyś T., Kryteria ustalania niekorzystnego charakteru rozporządzenia mieniem na gruncie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, z. 3.
  5. Raglewski J., Komentarz do art. 305 p.w.p., [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, LEX/el. 2016.
  6. Roszkowska A., Molestowanie seksualne w Vinted: „Zablokowałam około trzydziestu facetów” – grzmi francuski dzienniki Liberation, https://www.linkedin.com/pulse/molestowanie-seksualne-w-vinted-zablokowa%25C5%2582em-oko%25C5%2582o-grzmi-roszkowska/?trackingId=5LsLsFvJRKptGqYOTum8Og%3D%3D.

Jak cytować (How to cite this)

 

E. Wojewoda, Jak oszukują vintedzianki, czyli prawo karne wobec wybranych przejawów przestępczej aktywności użytkowników platformy sprzedażowej Vinted, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5712

 

 

Loading