Tomasz Bojanowski, Łukasz Sitkowski, Karol Rogala, Julia Starybrat, Maria Szczekało, Wiktoria Zwolińska

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 12.01.2024 r.

Report from the 2nd Polish Scientific Conference “Fair trial and the right to a court”. Warsaw, 12 January 2024


 


Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Jak cytować (How to cite this)

 

T. Bojanowski, Ł. Sitkowski, K. Rogala, J. Starybrat, M. Szczekało, W. Zwolińska, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 12.01.2024 r., Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5717

 

 

 

Loading