Spis treści:

 

Magdalena Arczewska Więzienne matki. Pomiędzy zachowaniem przywiązaniowym a transmisją międzypokoleniową 9

 

Monika Horna-Cieślak Zarządzenia wydawane przez sąd opiekuńczy na podstawieart. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako forma pomocy rodzinie w świetle badania akt sądowych 38

 

Rafał Łukasiewicz Dane przesłaniające w akcie urodzenia dziecka w świetle najnowszego orzecznictwa NSA – potencjalne wyzwania i zmiany prawa 60

 

Agata Lewulis 30 lat mediacji rodzinnej we Francji – próba syntezy 76

 

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer Children and Their Debts: Current Situation in the Czech Republic. Part One: General Findings and Particular Types of Debts 111

 

Paweł Ostaszewski, Ewelina Melaniuk Sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania sądowego w 2018 r. 136

 

Justyna Węglińska Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji  169

 

Edyta Figura-Góralczyk O potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania międzynarodowych spraw handlowych – doświadczenia Niemiec oraz innych wybranych państw członkowskich UE 189

 

Konrad Czech Regional Law on International Commercial and Investment Arbitration in Latin America and Its Impact on Economic Integration of the Region  207

 

Sprawozdania
Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”. Warszawa, 27–28 września 2019 r.  243

 

Załączniki:

PWD 42 (576 pobrań )

Loading