Spis treści

 

 

Artykuły

 

 

Stanisław Hoc, Przestępstwo niezgłoszenia się do służby (art. 144 Kodeksu karnego) – wybrane aspekty

 

Piotr Chlebowicz, Czynności analityczno-informacyjne w polskim porządku prawnym

 

Mariusz Nawrocki, O (nie)jednorodności zachowań składających się na czyn ciągły

 

Szymon Tarapata, Podstęp jako jedna z form przestępstwa zgwałcenia – zagadnienia wybrane

 

Konrad Burdziak, Przepis art. 240 § 1 Kodeksu karnego a tajemnica obrończa, adwokacka, radcowska i tajemnica spowiedzi

 

Miłosz Kościelniak-Marszał, Sprzeczność interesów oskarżonych a swoboda wyboru obrońcy

 

Magdalena Kowalewska-Łukuć, Prostytucja, usługi seksualne i przestępstwa okołoprostytucyjne w prawie karnym – próba uporządkowania pojęć

 

Krzysztof Kmąk, Wybrane problemy związane z definicją groźby bezprawnej (art. 115 § 12 Kodeksu karnego)

 

Aleksandra Stachelska, Men as victims of post-relationship stalking in Poland

 

Łukasz Pohl, Propozycja zmian w art. 60 Kodeksu karnego (o właściwe ujęcie podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary)

 

Komentarze orzecznicze

 

Bartosz Łukowiak, Pojęcie apelacji i kasacji co do środka karnego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.02.2019 r., IV KK 295/18

 

Varia

 

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Agata Wróbel, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Penalization of international crimes in national law” (Warszawa, 14–15.06.2021 r.)

 

Tomasz Bojanowski, Julia Starybrat, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska” (Warszawa, 15.04.2021 r.)

 

Załączniki:

PWD 51 (503 pobrania )

Loading