Spis treści

 

Artykuły

 

Filip Manikowski, Postępowania w sprawie o zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia – analiza badań aktowych

 

Ewa Wojtaszek-Mik, Dobro dziecka a odmowa jego wydania na podstawie art. 13 ust. 1 lit. b Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

 

Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek, Rola i zadania organów pomocniczych sądu rodzinnego

 

Piotr Rylski, System biegłych sądowych w sprawach cywilnych we Francji

 

Katarzyna Stelmasiak, Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Badania kliniczne wyrobów medycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy – wstęp do dyskusji

 

Barbara Jelonek-Jarco, O konieczności regulacji prawnej umowy franczyzy – uwagi do raportu „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce”

 

Michał Będkowski-Kozioł, Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 

Andrzej Pogłódek, Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w przypadku pracownika – ojca lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny w okresie ciąży pracownicy. Uwagi de lege ferenda

 

Edit Írisz Horváth, Zasady proceduralne skutecznej ochrony prawnej w postępowaniu administracyjnym

 

Sprawozdania

 

 

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wpływ platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm – w ujęciu ogólnym”. Warszawa, 27 maja 2021

 

 

Jowita Sosnowska, Sprawozdanie z seminarium naukowego „Ekspresja religijna versus wolność słowa”

 

 

Załączniki:

PWD 50 (431 downloads )

Loading