Spis treści

 

Artykuły

 

Katarzyna K. Borkowska, Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski, Wokół problematyki karalności przerywania ciąży w Polsce

 

Agnieszka Lewicka-Zelent, Dyspozycyjny optymizm u osób pracujących podczas odbywania kary pozbawienia wolności

 

Justyna Karaźniewicz, Monika Kotowska, Police barring order as a means of protecting victims of domestic violence in polish legal system

 

Jarosław Janikowski, Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji „ulicznego molestowania” w Polsce. Społeczna ocena zjawiska

 

Paweł Mazur, Uwagi o szkodach wyrządzonych popełnieniem przestępstw stypizowanych w ustawie z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt

 

Dominika Skoczylas, Cyberzagrożenia w cyberprzestrzeni. Cyberprzestępczość, cyberterroryzm i incydenty sieciowe

 

Paulina Wiktorska, Prawo karne i kryminologia na tle metodologii badań w naukach prawnych

 

Leszek Wiwała, Metodologia badań służących szacowaniu skali nielegalnego rynku napojów spirytusowych

 

Justyna Włodarczyk-Madejska, Zmiany w strukturze podejrzanych, osadzonych i skazanych w kontekście starzenia się społeczeństwa – analiza danych statystycznych

 

Mateusz Kosmowski, Dobro małoletniego pokrzywdzonego a realizacja prawa do obrony – rozważania na kanwie sądowej praktyki ustanawiania obrońcy w fazie in rem w celu przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego

 

Barbara Janusz-Pohl, Uwagi na marginesie pracy Małgorzaty Żbikowskiej pt. „Ciężar dowodu w polskim procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 1–547

 

Łukasz Pohl, O zasadności uchylenia przepisów art. 22 § 1 i 2 Kodeksu karnego (głos w sprawie uniezależnienia odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika)

 

Komentarze orzecznicze

 

Jan Kluza, Problematyka kwalifikowania zachowania polegającego na udostępnieniu konta, które służyło do dokonania oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2.10.2018 r., IV Ka 555/18

 

Varia

 

Ádám Pál, Report on the International Scientific Conference titled “Protection of Future Generations in Central Europe: Good Practices and Developments at Constitutional Level, and Current Challenges in the Legal Order” organized within the Framework of the Central European Professors’ Network (Miskolc, University of Miskolc, 24 November 2022)

 

Załączniki:

PWD 53 (761 pobrań )

Loading