SPIS TREŚCI

 

Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska Przestępstwo nielegalnego przekroczenia polskiej granicy w ujęciu empirycznym  9

 

Barbara Janusz-Pohl Uwagi o doniosłości koncepcji domniemań relewantnych prawnokarnie 37

 

Mariusz Nawrocki Ustalanie zamiaru popełnienia przestępstw umyślnych 56

 

Małgorzata Żbikowska Organ uprawniony do rozpoznania zażalenia na czynność pobrania materiału biologicznego od podejrzanego 74

 

Katarzyna Witkowska-Rozpara Polish penal policy – twenty years after enactment of the Criminal Code Act of 6 June 1997. Attempt to make a summary based on statistical data concerning adults convicted (for the main offence) in 1999–2018  84

 

Konrad Burdziak Aspekt wolicjonalny zamiaru bezpośredniego i ewentualnego – rozważania na tle kwalifikowanych typów przestępstwa zabójstwa  111

 

Piotr Poniatowski Ucieczka z zakładu poprawczego – przestępstwo czy tylko przewinienie dyscyplinarne? 131

 

Grzegorz Ocieczek Zwalczanie przestępczości korupcyjnej na Ukrainie – analiza konstrukcji procederu oraz wybrane organy antykorupcyjne (część II) 145

 

Helena Kisilowska, Grzegorz Zieliński Administracyjne kary pieniężne – funkcje prewencyjna i represyjna 160

 

Justyna Włodarczyk-Madejska Efektywność środków izolacyjnych orzekanych wobec nieletnich 172

 

Kacper Mincewicz Rola prawdy w wymierzaniu kary jako elementu procesu karnego 211

 

Krzysztof Kmąk Kilka uwag o propozycji nowelizacji art. 12 i 115 Kodeksu karnego 222

 

Łukasz Pohl Jeszcze w sprawie propozycji zmian dotyczących czynu ciągłego (w odpowiedzi na uwagi Krzysztofa Kmąka)  230

 

Komentarze orzecznicze

Katarzyna Nazar Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 20.11.2019 r., II AKa 295/19   238

 

Varia

Bartłomiej Oręziak, Dorota Sobczak, Klaudia Łuniewska, Joanna Repeć Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: The punishment of negationism, Warszawa, 7–8 października 2019 r. 249

 

Załączniki:

PWD TOM 43 (1167 downloads )

Loading