SPIS TREŚCI

 

Barbara Janusz-Pohl, Paulina Kosmatka Zmiany w prawie karnym procesowym – analiza z perspektywy zasady koncentracji  9

 

Wojciech Konaszczuk Legislacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości w prawie podatkowym – wybrane zagadnienia  37

 

Piotr Poniatowski Czyn ciągły a współdziałanie przestępne – wybrane zagadnienia 59

 

Emilia M. Truskolaska Grooming, czyli uwodzenie małoletnich przez internet – aspekty kryminologiczne oraz prawne 72

 

Diana Dajnowicz-Piesiecka Prawne aspekty przeciwdziałania przestępczości kampusowej w szkołach wyższych w USA 82

 

Paweł Mazur Status prawny zwierząt pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw stypizowanych w ustawie o ochronie zwierząt z 21.08.1997 r. 106

 

Katarzyna Borkowska Przestępstwo oszustwa w polskim i niemieckim prawie karnym 117

 

Rafał Rejmaniak Posiadanie broni palnej a poziom przestępczości z jej użyciem w Polsce 136

 

Michał Wawrzyńczak Kilka uwag o instytucji warunkowego tymczasowego aresztowania w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 19.07.2019 r.  152

 

Tomasz Bojanowski Wybrane prawnokarne aspekty mowy nienawiści w kontekście standardów ochrony wolności słowa 168

 

Krzysztof Kmąk O zaostrzeniu kary za czyn ciągły (odpowiedź Profesorowi Łukaszowi Pohlowi) 187

 

Łukasz Pohl Ponownie w sprawie czynu ciągłego (replika na kolejne uwagi Krzysztofa Kmąka) 199

 

Komentarze orzecznicze

 

Stanisław Hoc Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 11.06.2019 r., II AKa 36/19 211

 

Łukasz Buczek Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1.06.2017 r., III KK 492/16 222

 

Varia

 

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Iryna Prystenska Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „V4CyberPower”. Warszawa, 3–4 grudnia 2020 r. 228

 

Pro Memoria

Profesor Andrzej Siemaszko nie żyje (1950–2021)  234

Załączniki:

PWD TOM 47 (1278 downloads )

Loading